top of page

Abonament dla samorządów.Wszystkie dokumenty strategiczne za jedynie 2500 zł brutto/miesięcznie.


Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przed samorządami terytorialnymi oraz ich jednostkami z roku na rok stoi coraz więcej wyzwań. Jeszcze nigdy samorządy nie były w tak trudnej sytuacji finansowej. Samorządy są zobowiązane do wytwarzania coraz większej liczby profesjonalnych dokumentów aby móc realizować politykę rozwojową. Tymczasem pogarszająca się sytuacja finansowa samorządów wymusza szukanie nowych sposobów działania. Dobrym kierunkiem jest korzystanie z usług zewnętrznych na zasadzie abonamentu (stałej opłaty miesięcznej), zamiast wydawania jednorazowo kilkanaście razy większych środków na opracowanie poszczególnych dokumentów lub aplikacji.


Implementer sp. z o.o. wdraża w polskich samorządach model stałej współpracy. Dzięki temu jesteśmy wstanie świadczyć Państwu usługi przy wykorzystaniu profesjonalnych ekspertów. Państwo natomiast mogą być usatysfakcjonowani atrakcyjną ceną i stałym dostępem do usług na które się umówiliśmy. Jest nam niezmiernie miło, że możemy zaprezentować Państwu naszą ofertę.


W ramach stałej opłaty miesięcznej opracujemy lub zaktualizujemy dla Państwa gminy dokumenty o charakterze strategicznym. Dzięki temu samorząd zaoszczędzi wiele środków, które zazwyczaj przeznacza się na opracowanie lub aktualizację:


· strategii rozwoju gminy,

· planu gospodarki niskoemisyjnej,

· planu adaptacji do zmian klimatu,

· programu ochrony środowiska,

· planu rewitalizacji,

· audytów rekompensaty,

· innych wszelkich planów, programów, analiz oraz dokumentów strategicznych.


Z roku na rok samorządy terytorialne oraz ich jednostki są zobligowane do tworzenia różnego rodzaju dokumentów o charakterze strategicznym. Dla wielu z nich istnieje obowiązek regularnej aktualizacji. Często aby sięgnąć po środki zewnętrzne odpowiednie dokumenty należy mieć gotowe i zaktualizowane. Zlecanie ich w trybie zapytań ofertowych lub przetargów kończy się zazwyczaj kosztami od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w przypadku poważnych opracowań kwotami wykraczającymi ponad próg przetargowy.


W ramach stałej opłaty miesięcznej zawartej na minimum rok opracujemy dla Państwa wszystkie niezbędne dokumenty strategiczne oraz zaktualizujemy te istniejące. Kwota miesięczna wynosi zaledwie 2500 zł brutto. W skali roku jest to 30 000 zł brutto, dzięki czemu będą mogli Państwo podpisać z nami umowę z tzw. wolnej ręki.


Dodatkowo jako niespodziankę, bonus, wartość dodaną w powyższej cenie zapewnimy Państwu dwa raporty przesyłane Państwu co miesiąc:


1) Raport z monitoringu zmian w prawie samorządowym.


Analizie poddane zostaną zmiany prawa samorządowego z ostatniego miesiąca. Raport będzie zawierał omówienie kluczowych aspektów, które ulegają zmianie. Opisane zostaną również skutki prawne i finansowe dla sektora samorządowego.


2) Raport z monitoringu wszystkich dotacji, o które może wnioskować jednostka samorządu terytorialnego.


Przygotowane zostanie raz w miesiącu zestawienie wszystkich naborów i konkursów na które można aplikować w najbliższym czasie, uszeregowane tematycznie. Zestawienie będzie zawierać nabory organizowane przez administrację rządową, samorządową, EU, podmioty międzynarodowe i podmioty prywatne.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page